Faleza nad wodami cieśnin duńskich

Posted in Galeria.