Zmiany w przepisach FAI.

Na 2012 rok komisja modelarska FAI zaproponowała kilka zmian do kodeksu sportowego.
Zmiany zostaną przegłosowane na spotkaniu komisji (CIAM) 20-21 kwietnia 2012.

Jest kilka zmian które dotyczą ogólnych przepisów, innych F3-owych kategorii, a co dotyczy F3F:

– Zmiana techniki pomiaru średnicy dziobu modelu. Będzie wprowadzony inny oddzielny wzorzec a nie tak jak teraz wg. Wzorca F3B.

– Likwidacja minimalnej wartości obciążenia. Teraz jest od 12 do 75 g/dm^3 natomiast zostanie zlikwidowania dolna granica. Jako argumentację wnioskodawcy podają, że w F3Fie takie ograniczenie właściwie nic nie wnosi.

– Dodano nowy paragraf. Obecne przepisy nie nadarzają nad techniką. A konkretnie, teraz jest niedozwolona transmisja z modelu jakichkolwiek parametrów. A co naszymi Aurorami ? Przepisy pozostawiają ten rygor, wprowadzając karę 1000 pkt. za wykrycie takiego procederu, wyjątek stanowi transmisja napięcia i mocy sygnału. To jest precyzyjnie dopisane, co może być transmitowane a co nie, dodatkowo dodaje się inne urządzenia jak telefony komórkowe, modemy radiowe czy inne urządzenia. Transmisja też precyzuje osobę odbierającą, już nie tylko jest to zawodnik, a też pomocnik i członek teamu.

– Kosmetyczna zmiana zasad anulowania lotu, jeśli model nie przekroczy horyzontu po skończonym locie jakąkolwiek częścią modelu (było środkiem ciężkości). Adekwatnie do przekraczania bazy.

– Baza musi być przekroczona jakąkolwiek częścią modelu (zmiana kosmetyczna w zasadzie, bardziej precyzyjny zapis, dążący za praktyką)

Wszystkie wnioskowane zmiany w F3F pochodzą od naszych niemieckich kolegów.

Innych kategorii nie omawiam, a zmian też jest kilka.

Co wejdzie w rzycie ? Trudno powiedzieć, ale wygląda na to że niemiecki organizator Mistrzostw Świata 2012 najwyraźniej przestudiował regulamin i chce uniknąć nieporozumień.

Poczekajmy zatem na oficjalne głosowanie i zmiany.

specyfick

Posted in Informacja.