Komunikat – aktualizacja

Ponieważ Licencja Klubu Sportowego została wystawiona dla Aeroklubu Gdańskiego oraz rozpoczął się proces wystawiania licencji dla zawodników ustały przeszkody dla, których podjąłem wczoraj decyzję o odwołaniu zawodów.

Zawody będą rozegrane w terminie i miejscu tak jak ustalono w biuletynie. Do zawodów będą dopuszczeni zawodnicy posiadający Licencje lub posiadający dowód wpłaty lub figurujący na liście osób z licencjami (na stronie AP).

Drugim ważniejszym powodem dla którego zawody muszą się odbyć jest ciągle otwarta sprawa składu ekipy na Mistrzostwa Świata F3F. Gdyby zawody nie odbyły się, wyrządziłbym niektórym kolegom krzywdę, za co serdecznie przepraszam.

Przy podejmowaniu wczorajszej decyzji myślałem tylko o konsekwencjach dla mnie, które byłem gotowy ponieść a o Was zapomniałem.

Organizator

Jakub Bury

Posted in Informacja.