Nowe możliwości…

Nasz zegar startowy zbudowany przez Andrzeja zyskał kolejne udoskonalenia.

Oprócz wszystkim znanych funkcji startowych umożliwia automatyczną kontrolę kierunku i prędkości wiatru.

Mierzy też czas, w którym kierunek bądź prędkość wiatru są nieregulaminowe i podaje sygnał do prawa powtórki. Czynności te są wykonywane automatycznie bez udziału sędziego, co wpłynie na podniesienie komfortu pracy obsługi oraz wyeliminuje „błąd ludzki”.

Kolejną funkcją jest możliwość przesyłania danych z lotu dotyczących kierunku wiatru na poszczególnych bazach, prędkości wiatru podczas poszczególnych przelotów między bazami oraz wszystkich międzyczasów. Wykorzystując te wszystkie udogodnienia postanowiłem pokusić się o przeprowadzenie dwuletnich badań osiąganych czasów w celu zaobserwowania, jaki wpływ na osiągane wyniki ma chwilowa zmiana kierunku i prędkości wiatru.

Kolejnym krokiem będzie próba znalezienia współczynników korekcyjnych, które uwzględniałyby wpływ zmiennych warunków. Jeżeli wyniki badań będą pozytywne, zgłosimy je do FAI i może doczekamy się uwzględnienia zmiennych warunków tak jak ma to miejsce w skokach narciarskich.

Aby móc przeprowadzić te badania na naszych zawodach będą pojawiali się TESTERZY, którzy będą startowali poza konkurencją, aby wyeliminować efekt napięcia psychicznego przed lotem.

Testerzy będą posiadali odrębne numery statystyczne T1, T2, T3, itd.

Z góry dziękuję wszystkim, którzy będą mi pomagać w moim przedsięwzięciu.

„Kuba”

Posted in Informacja.