F3Q w Kornym

W dniach 10-11.08.2013 planujemy wraz z Romkiem Maślanką spotkanie miłośników dużych modeli szybowców. Zapraszamy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek modele szybowców, holówki i wszystkich sympatyków modelarstwa. Plan to miłe spędzenie czasu w modelarskiej atmosferze.

W ramach pikniku chcielibyśmy spróbować rozegrać zawody inspirowane regulaminem F3Q. Polegają one na tym, że wyholowany na wysokość 200 m szybowiec ma za zadanie utrzymać się jak najdłużej w powietrzu. Czas lotu mierzony jest do 8 minut. Za każdą uzyskaną sekundę lotu zawodnik uzyskuje 1 pkt. Za każdą sekundę lotu ponad 8 minut uzyskuje -1 pkt. Na zakończenie ląduje w wyznaczonym miejscu i dodatkowo uzyskuje punkty za celność lądowania. Lądowanie odbywa się w prostokącie o szerokości 20 m i długości 40 m. Za wylądowanie w prostokącie uzyskuje się 20 pkt. Po wykonaniu tego zadania startuje do drugiej konkurencji szybkościowej. Model musi ważyć w obu konkurencjach tyle samo. Po wyholowaniu na 200 m model ma za zadanie jak najszybsze pokonanie 4 baz o długości 250 m. Lądowanie nie jest punktowane. Zdajemy sobie sprawę, że niewiele modeli spełnia dokładnie wymogi określone przez FAI dla tej kategorii szybowców, dlatego przepisy odnośnie przekroju kadłuba, rozpiętości i ciężaru nie będą stosowane. Wieczorkiem planujemy grilka lub ognisko.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Kuba

Posted in Informacja and tagged , , , .