Puchar Wiosny F3F / Spring CUP F3F 2018 – Mechelinki Poland

Uwaga! W związku z dużym zainteresowaniem zawodami SpringCup F3F 2018 organizatorzy postanowili zwiększyć maksymalną liczbę zawodników do 50. Jednocześnie przypominamy, że rejestracja zawodników jest dwuetapowa i kończy się wniesieniem opłaty startowej. Kolejność na liście zawodników jest uzależniona od kolejności wpłat. Termin wnoszenia opłaty startowej upływa 22 kwietnia 2018 roku.

Attenition! Due to the great interest of the SpringCup F3F 2018 competitions, the organizers decided to increase the maximum number of competitors to 50. At the same time, we would like to remind you that the registration of competitors is two-stage and ends with payment of the entry fee. The order on the list depends on the order of payment. The deadline for paying the entry fee is April 22, 2018.

„Puchar Wiosny” F3F 2018

Zawody modeli szybowców F3F zaliczane do:

  • -Pucharu Polski 2018
  • -Pucharu Świata 2018
  • -Eurotour 2018

 

1. Termin zawodów: 11-13.05.2018
2. Organizator: Aeroklub Gdański. Osoba odpowiedzialna – Bartłomiej SIUDEK
3. Osoba odpowiedzialna za rejestrację – Bartłomiej SIUDEK barteksiudek@wp.pl
4. Biuro zawodów: Pensjonat Klif w Mechelinkach ul. Nadmorska 41

Biuletyn nr 3 – PL

Lista zgłoszeń: 12.04.2018
Lista zawodników: 9.05.2018

„Spring Cup” F3F 2018

Slope Soaring Model Aircraft F3F class classified as:

  • -FAI F3F World Cup Competition 2018;
  • -Eurotour Contest 2018,
  • -Polish Cup F3F 2018

 

1. Date : 11-13.05.2018
2. Organiser: Aeroklub Gdański. Responsible person – Bartłomiej SIUDEK
3. Person responsible for registration – Bartłomiej SIUDEK barteksiudek@wp.pl
4. Office: Guest-House „KLIF” in Mechelinki. Street Nadmorska 41

Bulletin no 3 – EN

List of applications 12.04.2018
List of competitors: 9.05.2018

Rejestracja zakończona / Registration completed

Posted in Informacja, Puchar Polski, Zawody and tagged , , .