Spring Cup F3F 2023

UWAGA! Nowy numer konta bankowego.

ATTENTION! New bank account number.

Termin: 12-14.05.2023 Date: 12-14.05.2023
Organizator: Aeroklub Gdański Organiser: Aeroklub Gdański
Dyrektor zawodów: Jakub BURY Contest director: Jakub BURY
Biuro zawodów:
Pensjonat Klif w Mechelinkach ul. Nadmorska 41
Office:
Guest-House "Klif" in Mechelinki, Nadmorska Street 41
Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez stronę f3xvault.com. Początek rejestracji 20.03.2023 o godzinie 20:00. Zakończenie rejestracji 25.04.2023 o godzinie 20:00. Przypominamy, że rejestracja jest ważna po wniesieniu opłaty startowej.
Liczba zawodników jest ograniczona do 35.
Registration:
Registration via f3xvault.com website. The registration will open at 20.03.2023 20.00 CET. registration deadline 25.04.2023 20:00 CET. The registration will become valid after the payment of the entry fee.
The registration is limited to 35 Pilots.
Opłata startowa:
40€ (190PLN)- opłata musi być wniesiona najpóźniej do 25.04.2023.
Numer konta:
PKO BP 72 1020 1909 0000 3302 0086 4389
Aeroklub Gdański, ul. Powstańców Warszawy 36, 83-100 Pruszcz Gdański
W tytule płatności proszę podać: "Spring CUP" + listę nazwisk zawodników.
Entry fee:
40€ - To be payed not later then 25.04.2023.
Account number:
PL 72 1020 1909 0000 3302 0086 4389
SWIFT: BPKOPLPW
Aeroklub Gdański, ul. Powstańców Warszawy 36, 83-100 Pruszcz Gdański
In the payment title, please provide: "Spring CUP" + list of competitors' names.
Do pobrania:
Biuletyn nr 1
Download:
Bulletin No. 1
Listy startowe:
SC2023LS
Starting lists:
SC2023SL