Spring Cup F3F 2020

AG

 

UWAGA! Z przykrością informujemy, że zawody Spring Cup F3F 2020 zostały odwołane.

ATTENTION! We regret to inform you that Spring Cup F3F 2020 has been canceled.

Termin: 8-10.05.2020 Date: 8-10.05.2020
Organizator: Aeroklub Gdański Organiser: Aeroklub Gdański
Dyrektor zawodów: Bartłomiej SIUDEK Contest director: Bartłomiej SIUDEK
Biuro zawodów:
Pensjonat Klif w Mechelinkach ul. Nadmorska 41
Office:
Guest-House „Klif” in Mechelinki, Street Nadmorska 41
Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez stronę f3xvault.com. Początek rejestracji 1.03.2020 o godzinie 20:00. Zakończenie rejestracji 22.04.2020 o godzinie 20:00. Przypominamy, że rejestracja jest ważna po wniesieniu opłaty startowej.
Liczba zawodników jest ograniczona do 40
W sprawie zgłoszenia na listę rezerwową, prosimy o kontakt z organizatorami drogą mailową lub telefoniczną.
Registration:
Registration via f3xvault.com website. The registration will open at 1.03.2020 20.00 CET. registration deadline 22.04.2020 20:00 CET. The registration will become valid after the payment of the entry fee.
The registration is limited to 40 Pilots.
For registration on the standby list, please contact the organizers by e-mail or telephone.
Opłata startowa:
30€ + 20€ za bankiet. Opłata musi być wniesiona najpóźniej do 22.04.2020.
Numer konta:
PKO BP 25 1020 1909 0000 3402 0122 8063
Aeroklub Gdański, ul. Powstańców Warszawy 36, 83-100 Pruszcz Gdański
W tytule płatności proszę podać: „Spring CUP” + listę nazwisk zawodników.
Entry fee:
30€ +20€ Banquet. To be payed not later then 22.04.2020.
Account number:
PL 25 1020 1909 0000 3402 0122 8063
SWIFT: BPKOPLPW
Aeroklub Gdański, ul. Powstańców Warszawy 36, 83-100 Pruszcz Gdański
In the payment title, please provide: „Spring CUP” + list of competitors’ names.
Do pobrania:
Biuletyn nr 1
Download:
Bulletin No. 1

Lista rezerwowa / Waiting list

1. MIŚKIEWICZ Ryszard POL-2868
2. BEREZECKI Waldemar POL-2910