Zbocza Płutowskie koło Starogrodu

„Tylko” 140 kilometrów jazdy i jesteśmy prawie w górach. Skarpa Wiślana w okolicach wiosek Kiełp i Płutowo ma ponad 70 metrów wysokości i jest bardzo stroma. Na dodatek jest tu rezerwat przyrody chroniący roślinność stepową ( jakieś tam rzadkie pięciożółtki czy fiutolistki) i wykonuje się tam wycinkę drzew i krzewów […]