Spring Cup F3F 2022

Termin: 13-15.05.2022 Date: 13-15.05.2022
Organizator: Aeroklub Gdański Organiser: Aeroklub Gdański
Dyrektor zawodów: Jakub BURY Contest director: Jakub BURY
Biuro zawodów:
Pensjonat Klif w Mechelinkach ul. Nadmorska 41
Office:
Guest-House "Klif" in Mechelinki, Street Nadmorska 41
Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez stronę f3xvault.com. Początek rejestracji 14.02.2022 o godzinie 20:00. Zakończenie rejestracji 24.04.2022 o godzinie 20:00. Przypominamy, że rejestracja jest ważna po wniesieniu opłaty startowej.
Liczba zawodników jest ograniczona do 35.
Registration:
Registration via f3xvault.com website. The registration will open at 14.02.2022 20.00 CET. registration deadline 24.04.2022 20:00 CET. The registration will become valid after the payment of the entry fee.
The registration is limited to 35 Pilots.
Opłata startowa:
40€ (180PLN)- opłata musi być wniesiona najpóźniej do 24.04.2022.
Numer konta:
PKO BP 25 1020 1909 0000 3402 0122 8063
Aeroklub Gdański, ul. Powstańców Warszawy 36, 83-100 Pruszcz Gdański
W tytule płatności proszę podać: "Spring CUP" + listę nazwisk zawodników.
Entry fee:
40€ - To be payed not later then 24.04.2022.
Account number:
PL 25 1020 1909 0000 3402 0122 8063
SWIFT: BPKOPLPW
Aeroklub Gdański, ul. Powstańców Warszawy 36, 83-100 Pruszcz Gdański
In the payment title, please provide: "Spring CUP" + list of competitors' names.
Do pobrania:
Biuletyn nr 1
Download:
Bulletin No. 1
Listy startowe:
SC2022LS
Starting lists:
SC2022SL