Propozycja Francuzów, dot. zmiany sposobu liczenia wyników

Dostałem prezentację w j. angielskim od Kamila Chipczyńskiego. Pozwoliłem sobie na wyłuskanie sensu tej propozycji i przetłumaczenie na j.polski. Jeśli cokolwiek niechcąco wypaczyłem, proszę o info.

FAI Formuła:
Punktacja F3F jest oparta na porównaniu, pomiędzy czasem lotu a najlepszym czasem w rundzie.
FAI=1000 x Najlepszy czas/ Czas lotu
(Najlepszy czas jest używany jako odniesienie)

Ilość punktów, które zdobywasz po locie zależy od 3 czynników:

  • Twoje umiejętności (to chcemy mierzyć)
  • Warunki w czasie lotu (efekt loterii)
  • Warunki w czasie najlepszego lotu (autor określa to mianem efektu trzeciej osoby), który również przyczynia się do efektu loterii

Efekt trzeciej osoby:
Ilość punktów jest zależna od tego co się dzieje w czasie najlepszego lotu:
1000 punktów można dostać za lot w przeciętnych warunkach
1000 punktów można dostać za lot w „termice dnia”
Przeciętny pilot może otrzymać 1000 punktów w czasie standardowej termiki.

Niestety efekt trzeciej osoby może się dodawać do efektu loterii

Aby zminimalizować efekt trzeciej osoby zaproponowane jest, aby zamiast najlepszego czasu jako odniesienie podczas liczenia wyniku, podstawiać średni czas kolejki:
NOWA FORMUŁA: 1000 x średni czas kolejki/ czas pilota

Używanie tego czasu zmniejsza wrażliwość punktacji na  „efekt trzeciej osoby”, pozostawiając efekt loterii w czasie własnego lotu niemal na tym samym poziomie.

  • Praktyka wskazuje, że nowy sposób liczenia prawie nic nie zmienia w punktacji, gdy warunki są stabilne.
  • Różnice są widoczne, gdy warunki są bardzo zmienne.
  • Ten sposób liczenia wpływa korzystnie na liczenie punktacji wśród klasyfikacji zespołowej.

Ta modyfikacja będzie przestawiona jako propozycja na najbliższej konferencji CIAM

Oryginał prezentacji jest do pobrania : KLIK

Pozostawiam to zagadnienie pod przemyślenia. Niestety nie posiadam adresu mailowego do autora propozycji.

Posted in Informacja and tagged , , , .